Aktor teatralny i filmowy, prezes Związku Artystów Scen Polskich.

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Początkowo występował w krakowskim Teatrze Rozmaitości, następnie przeniósł się do Warszawy. Związany z warszawskimi teatrami: Dramatycznym, Współczesnym, Powszechnym i Studio).

W 1988 wyjechał do Wiednia. Na niemieckojęzycznych scenach występował nieprzerwanie osiem lat, był między innymi aktorem Teatru Miejskiego w Bonn. Po powrocie do kraju został aktorem Teatru Narodowego, następnie wrócił na deski Teatru Współczesnego.

Był pomysłodawcą i inicjatorem kilku niecodziennych akcji aktorów warszawskich scen. Podczas Dnia Wszystkich Świętych w 1999 r. przed Teatrem Narodowym odbył się „Namiot Przymierza” będący happeningiem-posłaniem aktorów polskich poświęconym pamięci Żydów. Był inspiratorem „Nocy pielgrzyma” – misterium teatralnego ku czci Juliusza Słowackiego.

Otrzymał między innymi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Zdobył też statuetkę „Polski Walczącej” przyznawanej w dowód uznania przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej