Historyk, publicysta, pracownik Muzeum Historii Polski. Współpracownik „Forum Żydów Polskich” i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Naukowo zajmuje się historią ZSRR lat 1917–1941, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich.

Wydał książki: „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego” i tom rozmów „Piłsudski (nie)znany. Historia i popkultura”.