Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Nowogródku na Litwie i zawsze uważał ją za swoją ojczyznę. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu, oraz literatury polskiej.  Mimo, że traktujemy Mickiewicza...
Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Urodzony 5 grudnia 1867 w Zułowie na dzisiejszej Litwie. Rozpoczął naukę w Wilnie w 1877, gdzie był poddawany rusyfikacji, więc w 1882 założył wraz z bratem i kolegami kółko samokształceniowe “Spójnia”. W 1885 zdał maturę i w tym samym roku zaczął studia medyczne na...
Tadeusz Konwicki

Tadeusz Konwicki

Tadeusz Konwicki rodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie. Lata szkolne spędził w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej pracował między innymi jako robotnik kolejowy i pomocnik elektryka w szpitalu w Nowej Wilejce. W 1944 roku zdał...
Sergiusz Piasecki

Sergiusz Piasecki

Sergiusz Piasecki urodził się 1 kwietnia 1901 roku w małej wiosce Lachowicze niedaleko Baranowic, jako nieślubne dziecko zrusyfikowanego szlachcica Michała Piaseckiego i białoruskiej wieśniaczki. Wychowywała go – bardzo surowo – konkubina ojca, zaś w domu...
Józef Mackiewicz

Józef Mackiewicz

Józef Mackiewicz urodził się w Petersburgu 01 kwietnia 1902 roku, zmarł w Monachium 31 stycznia 1985r. Nauki pobierał w Wilnie. Jako siedemnastolatek, wziął ochotniczo udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Mimo braku matury, rozpoczął studia przyrodnicze na...