Urodził się w Łodzi. W 1971 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Akademii Sztuk Użytkowych oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.

Od 1978 roku pracuje w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest Prezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Uprawia akwarelę, rysunek, pastel oraz inne techniki malarskie. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Prowadzi autorską pracownię architektoniczną „STUDIO R”. Jest czynnym architektem, laureatem licznych konkursów architektonicznych i urbanistycznych.