Historyk i publicysta. Jest pracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doktoryzował się w Instytucie Sztuki PAN. W przeszłości szef działu wschodniego zespołu „Kultury Liberalnej”, pracownik Muzeum Historii Polski i współpracownik Harvard Ukrainian Research Institute. Specjalizuje się m.in. w historii filmu brytyjskiego i radzieckiego oraz analizie współczesnych procesów kulturowych na obszarze postradzieckim.