Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert

Uro­dził się 29 paź­dzier­ni­ka 1924 we Lwo­wie. Uczył się w VIII Pań­stwo­wym Gim­na­zjum im. Kró­la Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Co ciekawe, po roz­po­czę­ciu oku­pa­cji nie­miec­kiej nie opu­ścił mia­sta, a na­wet zde­cy­do­wał się uczęsz­czać na taj­ne kom­ple­ty. W...
Stanisław Lem

Stanisław Lem

Urodził się w 1921 r. we Lwowie w zamożnej rodzinie o żydowskich korzeniach. Kształcił się w II Gimnazjum im. K. Szajnochy. Jego rozpoczęcie studiów medycznych pokryło się z wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny związany był z ruchem oporu. Po włączeniu Lwowa do...
Adam Zagajewski

Adam Zagajewski

Poeta, prozaik, eseista, nauczyciel akademicki, jeden z twórców pokolenia Nowej Fali. Urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Rodzina szybko wyjechała do Polski. Ukończył liceum ogólnokształcące w Gliwicach, studiując później psychologię i filozofię na Wydziale...
Piotr Zaremba

Piotr Zaremba

Polski historyk, dziennikarz, publicysta, krytyk teatralny, komentator. Ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszym roku prezydentury Lecha Wałęsy pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dziennikarz „Życia...
Mikołaj Mirowski

Mikołaj Mirowski

Historyk, publicysta, pracownik Muzeum Historii Polski. Współpracownik „Forum Żydów Polskich” i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Naukowo zajmuje się historią ZSRR lat 1917–1941, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich. Wydał książki: „Rewolucja...
Krzysztof Dzierma

Krzysztof Dzierma

Z wykształcenia kompozytor, na co dzień konsultant muzyczny w Białostockim Teatrze Lalek, aktor teatralny i pedagog na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku. Jest twórcą muzyki do ponad 180 spektakli teatralnych w całej Polsce, z czego do ponad...
Jacek Bromski

Jacek Bromski

Polski reżyser. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był popularnym prezenterem muzycznym, autorem programów w Polskim Radiu, prowadził też Festiwale w Opolu i Sopocie. Od roku...
Wojciech Pszoniak

Wojciech Pszoniak

Jedna z najciekawszych aktorskich osobowości polskiej sceny ostatnich pięćdziesięciu lat. Jego kreacje w filmach Andrzeja Wajdy przyniosły mu międzynarodowy rozgłos. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Jako student grał w Teatrze STU, później w...
Marian Hemar

Marian Hemar

Ps. „Jan Mariański”, „Marian Wallenrod”, „Harryman” – polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów piosenek. Był autorem tekstów ponad dwóch tysięcy piosenek, m.in. „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Czy pani...
Łukasz Jasina

Łukasz Jasina

Historyk i publicysta. Jest pracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doktoryzował się w Instytucie Sztuki PAN. W przeszłości szef działu wschodniego zespołu „Kultury Liberalnej”, pracownik Muzeum Historii Polski i współpracownik Harvard Ukrainian...