Z filmem związany jestem od wczesnego dzieciństwa, chociaż w latach 50. i 60. kontakt z X muzą był mocno ograniczony, szczególnie w sytuacji, gdy mieszkało się na wsi. Nie opuściłem żadnego seansu popularnego wówczas kina objazdowego, które w dodatku miałem we własnym domu, ponieważ rodzice użyczali miejsca do spania „kinowcom”. Gdy zostałem studentem prawa filii Uniwersytetu Warszawskiego, wszystko się zmieniło. Oczywiście na korzyść. Zostałem członkiem SDKF „099”, a później jego prezesem (w latach 1977 – 89). W tym czasie zorganizowałem ogólnopolskie seminarium filmowe „Magowie współczesnego kina” oraz szereg „Białostockich Forów DKF”.

Byłem też współorganizatorem Seminarium Filmowego Polskiej Federacji DKF „Surrealizm i film” z udziałem Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz oraz pięciu edycji klubowego lata filmowego w Piszu (1982 – 1986). Kolejne lata swojej pracy zawodowej również związałem z kinem. W latach 1986 – 87 byłem kierownikiem kina „Studio” przy MPiK, a w latach 1991 – 1992 dyrektorem kina „Forum” Fundacji Sztuki Filmowej w Warszawie. Lata 1992 – 1998 to czas dyrektorowania kinu „Ton”. Wtedy to zorganizowałem wiele premier filmowych z udziałem ekip realizacyjnych (np. premierę „U Pana za Boga za piecem” Jacka Bromskiego z udziałem reżysera i grających w filmie aktorów). W latach 1998 – 2000 byłem kierownikiem kina „Pokój”. W tym czasie zorganizowałem premierę filmu „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana i „Pana Tadeusza” Andrzeja Wajdy z udziałem ekip realizacyjnych oraz X Forum Wokół Kina, imprezy Stowarzyszenia Kina Polskie.

W 2001 roku uczyniono mnie dyrektorem I Międzynarodowego Forum Ekologicznego „EKORAJ” w Rajgrodzie. W kolejnych latach współpracowałem w charakterze rzecznika prasowego przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów – w 2002 r. – w Wiźnie, a w kolejnych latach: w Goniądzu i Rajgrodzie oraz w Tykocinie w latach 2008 – 2012.

W 2006 r. stworzyłem Klub Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej, w którym realizowałem cykl „Śladami Podlasian w Sztuce”. Od 2013 r. kontynuowałem go w Białostockim Ośrodku Kultury w ramach „Podlaskiej Akademii Kultury”. W tym okresie moimi gośćmi byli wywodzący się z Białostocczyzny bądź związani z Podlasiem ludzie kultury. W ciągu 15 lat na moje zaproszenie Białystok odwiedzili m.in. Danuta Szaflarska, Jerzy Hoffman, Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Ryszard Bugajski, Marcin Dorociński, Adam Woronowicz, Robert Więckiewicz, Antoni Krauze, Piotr Adamczyk, Maciej Pieprzyca, Dariusz Gajewski, Jerzy Maksymiuk, Gosia Dobrowolska i inni.

W tym roku powołałem do życia „Tykocińską Akademię Kresów”. Zadaniem tej dziewięciodniowej imprezy jest popularyzacja dorobku twórców pochodzących ze Lwowa. Mam nadzieję, że spełni ona swoje zadanie i sprawi, że kresowa Atlantyda kulturalna i historyczna naszych czasów ukaże przynajmniej część swojego oblicza.

Adam Radziszewski
Dyrektor Tykocińskiej Akademii Kresów